Läsförståelse

Eleverna har verkligen fått till flytet i läsningen och fler och fler behöver inte använda sig av ljudningsstrategin utan har automatiserat orden.

Nu kommer vi att arbeta intensivt med läsförståelsen. Till vår hjälp kommer vi att använda dessa läsfixare från Natur och Kultur:

(Läsfixarna, Natur & Kultur, www.nok.se/lasfixarna, Illustratör: Åsa Gustafsson)

Igår fick eleverna i grupper lägga stycken från en text jag läst högt i kronologisk ordning.

Vi läste också läxan i våra läspar och sedan pratade vi om kapitlet.


Prenumerera på nya blogginlägg

Boksamtal

Idag har vi haft boksamtal utifrån vår högläsningsbok Ryndresan som vi läste ut igår.

Eleverna fick sitta i par, dra en bokfråga som de diskuterade och sedan lyfte i helgrupp. Det var spännande diskussioner och detta är något vi kommer att jobba med mycket. Enligt målen i svenska ska eleverna kunna förstå böckerna/texterna de läser eller lyssnar på. Ett tips är att ställa lite frågor när ni läser med eller för era barn.

Boksamtalskorten kommer från https://kooperativt.com/2017/09/24/stationslasning/

Vi har också arbetat med 5ans multiplikationstabell.


Prenumerera på nya blogginlägg

Adjektiv

Idag har vi introducerat ordklasser och vi startade med adjektiv.

”Adjektiv är ord som beskriver hur något eller någon är eller ser ut, till exempel glad, lång, blå” (Abc-klubben).

Dom fick börja med att beskriva mig, vi skrev upp orden på tavlan. Sedan beskrev vi även mina tofflor. Vi kollade på en rolig film från ur, Grammatikbolaget. Sen arbetade vi i vår arbetsbok, Diamantjakten.

Därefter körde vi en kooperativ struktur som heter mina ord, dina ord. Eleverna fick under 2 minuter rada upp så många adjektiv de kom på under ”mina ord”. Sedan fick de gå runt i klassrummet och sno ord från kompisarnas listor och fylla på under ”dina ord”. Sedan avslutade vi gemensamt där alla fick säga ett ord från sitt papper, man kunde välja ett man skrivit ner själv eller ett man tagit från en kompis.

.


Prenumerera på nya blogginlägg